Startsida  Ansökan
::Ansökan om barnomsorg
* = obligatoriskt

PersonuppgifterSteg 1 av 5

Ange barnets och sökandes personnummer (ÅÅMMDD-NNNN).
Barn:*
Sökande:*
Medsökande:

OBS!  Ansökan måste göras klar inom  60  minuter

De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att förtecknas i ett databaserat register hos Kultur o Utbildning i Ystads kommun

Uppgifterna som dataregistreras inom verksamheten behövs för administration, beslut och tillhandahållande av plats och debitering av avgift.

Ystads kommun behandlar personuppgifter i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för de personuppgifter som behandlas. Personuppgifterna används som underlag för administration av skola och barnomsorg. Läs mer under "Länkar" på Skolportalens startsida.


 
Var vänlig vänta medan sidan laddas...